Årets gang

I SFO Børneboligen arbejder vi ud fra vores årshjul. Af årshjulet fremgår hvad der sker den bestemte måned, hvad er overskriften for det planlagte pædagogiske tilbud.

Derudover fremgår ting som fx udemåneder, årstidstemaer og traditioner. I udemåneder foregår vores pædagogiske tilbud primært udefor. Vi tilstræber at tilpasse vores pædagogiske tilbud hen mod det, vi oplever at børnene efterspørger, eller vi vurderer at der er behov for.

Se årshjulet her.

Vi laver hver måned en mere detaljeret aktivitetskalender. Kalenderen lægges på Forældreintra.