Forældresamarbejde

Arbejdslørdag
To gange om året (forår og efterår) afholder Tønning-Træden Friskole og Børnehave arbejdslørdag. Det er en stor fordel med et fælles arrangement, da mange familier har børn begge steder. Og det er sjovt for børnene, fordi hele matriklen summer af liv og aktivitet. Arbejdslørdagene  er  hyggelige og effektive dage, hvor personalet i fællesskab med forældrene – og de børn, der har lyst-  udfører forskellige praktiske opgaver i både skolen, SFO, og børnehaven (rengøring, maling, pasning af udearealer, små reparationer, osv.).

Vores arbejdslørdage er meget vigtige og nødvendige for at opretholde sikkerhed og orden i og omkring vores børnehave og SFO og de har også stor betydning for det sociale sammenhold mellem forældrene.  Hele familien er velkommen på vores arbejdslørdage, hvor vi snakker,  knokler, griner, spiser og hygger os sammen.
Desuden har arbejdet stor, økonomisk betyndning for  skolen og børnehaven,  og derfor forventes det, at en familie deltager i mindst én af de årlige arbejdslørdage.

Derudover kan der være behov for forældrehjælp i forbindelse med faglig udvikling eller kurser, hvor personalet er ude af huset.