Forældresamarbejde

Forældremøder

En gang om året afholder vi forældremøde,  hvor vi gerne vil vende løst og fast med jer, og træffe beslutninger om fx madordning.

Arbejdslørdage

Børnehaven afholder arbejdslørdage to gange om året og som udgangspunkt forventes det, at en familie deltager i mindst én af disse. Den ene i juni måned og den anden afholdes i begyndelsen af september måned.

Dagene ligger samtidig med skolens arbejdslørdage. Det er en stor fordel, da mange familier har børn begge steder. Og det er sjovt for børnene, fordi hele matriklen summer af liv og aktivitet.

Vores arbejdslørdage er meget vigtige og nødvendige for at opretholde sikkerhed og orden i og omkring vores børnehave og de har også stor betydning for det sociale sammenhold mellem forældrene. Hele familien er velkommen på vores arbejdslørdage, hvor vi knokler, griner, spiser og hygger os sammen.

Dyrefodring

For at vi kan have vores dyr i børnehaven er det en forudsætning at forældrene hjælper til med pasning i weekends og ferier. Vi har etableret en forældre-turnusordning til fodring af vores dyr.

Du/I vil skulle fodre højest to gange på et år og vil få kyndig vejledning af personalet. Da vi som regel inddrager børnene i den daglige fordring, vil de fleste af dem også vide, hvordan dyrefodringen foregår.