Indskoling

Ønsker I, at jeres barn skal fortsætte på Tønning-Træden Friskole efter børnehaven, skal I selv sørge for indskrivning hos Bente på skolens kontor.

Børnehaven har et indskolingsforløb, som starter 1. marts og slutter i juni med skolens sidste skoledag. Børnene vil hver formiddag fra kl. ca. 8 til ca. 11.30 være i Børneboligens lokaler.

Børnene vil i indskolingsforløbet lære deres nye  rammer og regler at kende, så de er trygge ved skolestarten.

Børnene vil i forløbet møde deres kommende 7.-klasseven og de vil i flere omgange være med i undervisningen i 0. klasse.

• Børnehaven sender i februar et brev  ud med orientering om forårets indskolingsplan og andre relevante oplysninger.

• maj / juni udsendes en invitation til ”Skole-goddag-dag” og fyraftensmøde for forældrene.

Børnehaven tilbyder forud for indskolingsforløbet at lave en sprogvurderingstest for kommende 0.-klasseelever. Testen kræver en lille grad af forældrehjælp.