Sponsorløb!

Sponsorløb på TTF

Tid og sted:
Fredag d. 23. marts kl. 12.30-13.30. På skolens grund og landevejen i nærområdet.

Formål:
Elevrådet arrangerer et sponsorløb for skolens elever og børnehavens børn.  Pengene skal gå til at indkøbe redskaber til udendørs aktiviteter på skolens område.

Hvem, hvad og hvor:
Børnene i børnehaven skal løbe runder à 250 m på sportspladsen.
Lillehjulsbørn skal løbe runder à 300 m rundt om skolen. Stilladset bliver åbnet efter aftale med tømreren.
Mellem- og storehjul skal cykle runder à 2,5 km. Cykelrute: Fra skolen cykles ned til LilleTønning. Her drejes til højre op til Gammelstrup. Her drejes til højre mod Grumstedbjerg. Her drejes til højre ned mod skolen igen.

Hvordan med kontrakt og penge:
Før løbet:
Alle børn får flere sponsorkontrakter med hjem, så de kan spørge naboer, venner, bedsteforældre…., om de vil sponsere dem med et fast beløb og/eller et beløb pr. omgang. Sponsorkontrakten udfyldes og afleveres til Bente på kontoret.
Under løbet:
Klasselærerne tæller elevernes omgange og afleverer resultatet til Bente på kontoret.
Efter løbet:
Bente opgør hvert barns resultat, og dette påskrives de afleverede sponsorkontrakter. Børnene kan nu tilbagelevere kontrakten med det indtjente beløb, så sponsoren kan betale ind på elevrådets konto.

Hvordan med P pladsen og sikkerheden:
Der vil være voksne ved hvert kryds og der vil blive sat skilte og advarselstrekanter op ved alle indfaldsveje.
Skolens P plads vil være lukket for til og fra kørsel i tidsrummet 12 til 14. Så ”bil-tilskuere” bedes komme tidligt.
Hjælpere: Vi skal bruge hjælpere til at stå ved vejkrydsene. Vi skal bruge hjælpere til at dele saft og frugt ud til deltagerne efter løbet.
Vi håber på stor opbakning, da elevrådet i mange år har forsøgt at skaffe penge til at forbedre skolens udearealer, så frikvartererne kan blive mere aktive:)

Her finder du en sponsorkontrakt, der kan printes.

Plakat