Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem hjem og skole er det bærende i Friskolens eksistens. Helt kontant bliver skolens udgifter til rengøring og vedligehold, på denne måde reduceret. 
Udover de kontante værdier (kroner og øre), så er der også de sociale værdier ved at lave et stykke arbejde sammen. Glæden ved at erkende, at løfter man i flok, så kan man gøre meget mere og det på kortere tid, end hvis man gør det alene.
At have været med til en arbejdslørdag giver en fornemmelse af at have givet lidt, men fået meget igen fra de andre, der også har været til arbejdslørdag.

En sidegevinst er også at børn, voksne og personale på Friskolen får et mere "hjemligt" tilhørsforhold til skolen, og det er måske grunden til at skolen ikke oplever direkte hærværk fra børnenes side.

I praksis er det nødvendigt,  at forældrene deltager i en række aktiviteter:

-Møder op til 2 arbejdslørdage om året (se beskrivelse i menuen til højre)
-På skift rengør barnets klasselokale (se beskrivelse i menuen til højre)
-Hjælper pedellen med en afgrænset opgave en gang om året, sammen med to andre forældrepar (se beskrivelse i menuen til højre)
-Deltager i arrangementer, klassearrangementer og arrangementer for hele skolen
-Deltager i minimum 2 årlige forældresamtaler á 20 minutter
-Deltager i klasseforældremøder i august, med klassernes vigtigste lærere samt repræsentant fra bestyrelsen