Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen ligger uden for skoletiden. Præsten aftaler med skolen, hvilken dag, der passer ind i elevernes skema.
Nogle gange foregår undervisningen på skolen, andre gange i Sognehuset i Brædstrup. Når det sker,  bliver eleverne hentet med bus og bagefter kørt ud til skolen igen.
Det forekommer også at  undervisningen  finder sted i Tønning eller Træden kirke. Her skal eleverne selv møde op, dvs. gå eller cykle.
Præsten sender meddelelser ud til forældrene via Skoleintra.
Kontakt: http://sogn.dk/braedstrup/