Om SFO/Børneboligen

Børneboligen er en fritidsordning for Tønning-Træden Friskoles elever fra. 0.-3. klasse.
Elever fra 4. og 5. klasse er velkomne hos os, hvis der er behov for opsyn.   
Børneboligen har et varierende antal indmeldte elever  - pt. har vi ca. 90 børn fra 0.-5. klasse. 

Vi har til huse i en separat bygning, som vi deler med 0. klasse. Huset er indrettet med bl.a. læserum, spillerum, dukkekrog og  værksteder, der giver fin mulighed for flere forskellige aktiviteter. Vi bruger også skolens lokaler og gymnastiksal, primært til 3.-5. klasse, i daglig tale BB Club. 

I tilknytning til Børneboligen ligger skolegården og legepladsen, hvor børnene kan udfolde sig motorisk og udvikle deres fantasi. Desuden har vi "Børnenes Jord", som er 1 tønde land bag skolen, som ligger ud til åbne marker. Her har vi bålhytte, shelter, et jordbjerg og en masse krat og træer.