Info & oplysning

Pædagog til attraktivt friskolemiljø ved Brædstrup

Vil du være med til at skabe udvikling og et nærværende børneliv i vores SFObørnebolig og børnehave? Så er det dig, vi søger som pædagog til den nye kombinerede stilling ved Tønning-Træden Friskole og Børnehave.

Kan du forestille dig en hverdag i et friskolemiljø i et naturskønt område med unikke udendørsarealer? En hverdag, hvor du som pædagog er med til at skabe trygge og engagerede rammer for vores børn i såvel SFO’en som i børnehaven?

Så har du nu chancen for at blive vores nye pædagog i en fuldtidsstilling med cirka 22 timer i SFO’en, som hos os hedder Børneboligen, og de resterende timer i børnehaven.

En hverdag med sammenhæng

Som vores nye pædagog bliver du en del af et sammenhængende friskolemiljø. Tønning-Træden Friskole består af grundskole for 0.-9. klasse, Børnebolig og børnehave. Du kommer til et pædagogisk miljø, hvor vi målrettet arbejder med at skabe en rød tråd i børnenes liv fra de starter i børnehaven og til de går ud af 9. klasse. Vi arbejder med stærke værdier, som vi hver dag gør vores bedste for træder frem i vores aktiviteter, i mødet med det enkelte barn og i fællesskabet.

Børnehaven og Børneboligen har netop fået ny fælles afdelingsleder, som i tæt samarbejde med skolelederen og den samlede personalegruppe arbejder for at skabe rammer, hvor børn mærker trivsel og lyst til læring, og hvor forældrene er aktive og engagerede ressourcer.

Jobbet i Børneboligen

Din opgave bliver at være med til at videreudvikle den pædagogiske praksis i fritidstilbuddet. Du kommer til at være i tæt dialog og sparring med lederen for Børneboligen og Børnehaven, bl.a. gennem et ugentligt møde. Der er også mindre administrative opgaver.

Med vores unikke udenomsarealer med store grønne områder, bålhytte, naturlegeplads og sportsplads udgør udelivet en vigtig dimension i den pædagogiske praksis. Samtidig står Børneboligen foran etablering af ny tilbygning, som giver ekstra muligheder for at skabe gode rammer om indendørsaktiviteterne. Også her får du mulighed for at være med til at præge indholdet.

Jobbet i børnehaven

I børnehaven er du med til at skabe en tryg og glad hverdag for de mindste. Også her nyder vi godt af de gode udearealer, og du bliver en del af et miljø, hvor vi gør meget ud af, at hvert enkelt barn bliver set og udfordret, samtidig med at det lærer at være en del af et sundt og givende fællesskab.

Vores ønsker til dig

Vi kigger efter dig, der er en dygtig pædagog med en stærk faglig profil. Du skal have lyst til at indgå i en hverdag, hvor du både arbejder med børn i 0.-5. klasse og børn i 3-5 årsalderen. Vi forventer, at du er:

 • en dygtig igangsætter, der er god til at gribe børnenes ideer, træffe beslutninger og få andre med
 • lyttende, åben og god til at samarbejde
 • reflekteret over egen praksis og har lyst til at være i et fagligt rum, hvor vi tør stille spørgsmålstegn og udvikle os sammen
 • glad for udeliv og brænder for at engagere børn i fællesskabende aktiviteter.

Din ansøgning

Inden du søger, vil vi anbefale dig at læse lidt mere om os på vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan blive klogere på vores fem værdier og Den styrkede pædagogiske læreplan: https://ttfriskole.dk/.

Du er også velkommen til at skrive eller ringe til Camma Leth, afdelingsleder i Børneboligen og børnehaven på Tønning-Træden Friskole og Børnehave, tlf. 50563163 og mail: bornehaven@ttfriskole.dk

Ansættelse sker i henhold til vilkår aftalt mellem BUPL/FOA og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Tiltrædelse den 1. februar eller snarest derefter 2024.

Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og øvrige relevante bilag skal være os i hænde senest 3. januar 2024 kl 12. Send din ansøgning til kontor@ttfriskole.dk

Vi afholder samtaler 9. januar 2024 fra kl 16

Referat generalforsamling april 2024

SE

HENT

Skoleleders beretning 2024

SE

HENT

Bestyrelsesberetning 2024

SE

HENT

Børnehave/Børnebolig beretning 2024

SE

HENT

Referat generalforsamling juni 2023

SE

HENT

Referat generalforsamling marts 2023

SE

HENT

Skoleleders beretning 2023

SE

HENT

Bestyrelsesberetning 2023

SE

HENT

Tilsynsførendes tale ved generalforsamling 2023

SE

HENT

Børnehavens beretning 2023

SE

HENT

Oktober 2023

SE

HENT

November 2023

SE

HENT

December 2023

SE

HENT

Januar 2024

SE

HENT

April 2024

SE

HENT

Karakterer

På Undervisningsministeriets hjemmeside om uddannelsesstatistik kan man se karakteroplysninger for alle landets afgangsklasser. Man vælger først hvilke oplysninger man vil se, og derefter på et kort hvilken kommune og hvilken skole man vil se oplysninger fra. (https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/karakterer-paa-7-trins-skalaen)

Busplaner

Busruter der passerer Tønning-Træden Friskole:

Rute 501, 518, 620 og 621.

Horsens kommunes hjemmeside og Midttrafiks hjemmeside kan I finde de aktuelle busplaner.

På første skoledag udleveres køreplaner til eleverne for de nævnte ruter.

Vær opmærksom på at en del ruter er Flexruter, der skal bestilles på forhånd.

Mælkeordning

Skolemælken leveres af Skolemælk. Mælken pakkes i termotasker af børn fra 6. klasse, og hentes af de enkelte klasser ved spisetid. Skolen har valgt at indgå i en mælkeordning, fordi vi finder det vigtigt at børnene, mens de går på Tønning-Træden Friskole, bliver præsenteret for sunde og næringsrigtige produkter. Du kan tilmelde dit barn skolemælk her: www.skolemælk.dk

Ringetider

Mødetid alle dage: Kl. 8.00

Mandag-torsdag:

Morgensamling kl. 8.00 – 8.20*

1. lektion: kl. 8.20 – 9.05

2. lektion: kl. 9.05 – 9.50

Pause kl. 9.50 – 10.15

3. lektion: kl. 10.15 – 11.00

4. lektion: kl. 11.00 – 11.45

Pause kl. 11.45 – 12.15

5. lektion: kl. 12.15 – 13.00
6. lektion: kl. 13.00 – 13.45
7. lektion: kl. 13.45 – 14.30

Fredag:

1.+2. lektion: kl. 8.00 – 9.30

pause kl. 9.30 – 10.00

3. lektion: 10.00 – 10.40

4. lektion: 10.40 – 11.20

Fredagsspisning kl. 11.20 – 11.45

Pause kl. 11.45 – 12.15

5. lektion: kl. 12.15 – 13.00
6. lektion: kl. 13.00 – 13.45
7. lektion: kl. 13.45 – 14.30

*I uger med stillemorgen er morgensamlingen rykket til kl. 8.20

Priser

På TTF er der betalingsfri i juli måned i både skole og SFO/Børnebolig.

Skolepenge pr. 1. april 2024

Elever i 0.-4. klasse: kr. 1.500 pr. måned

Elever i 5.-9. klasse: kr. 1.600 pr. måned

Søskenderabat ved 2. barn:

2. barn betaler halv pris af skolepenge.

Familier med mere end to børn betaler kun skolepenge for de første to.

Søskenderabat gives til børn fra samme folkeregisteradresse (uanset familieforhold)

SFO/Børnebolig:

Børneboligen tilbyder 5 forskellige moduler

Priser pr. 1. januar 2024

PULJETIDSRUMPRIS 
Pulje 1Kl. 6.15 – kl. 8.00   550,- 
Pulje 2Kl. 11.30 – kl. 16.001.115,- 
Pulje 3Kl. 11.30 – kl. 17.00*1.215,- 
Pulje 4Kl. 6.15 – kl. 8.001.320,- 
Kl. 11.30 – kl. 16.00
Pulje 5Kl. 06.15 – kl. 8.001.425,- 
Kl. 11.30 – kl. 17.00*

*fredag til kl. 16.00

*fællespasning i Børnehaven efter kl. 16.00

Der gives søskenderabat ved brug af 2 eller flere pladser i Tønning-Træden Børnehave eller Tønning-Træden Børnebolig. Dvs. der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Der er mulighed for et modul med enkelte eftermiddage for elever i 5. klasse. Forhør nærmere.

Priser for børnehave

Hvad koster det at have barn i børnehave og hvilke moduler kan jeg/vi vælge?

Vi tilbyder fuldtidsplads og deltidsplads.

Fuldtidspladsen koster i 2024 – 2.044,00 kr. pr. måned.

Deltidspladsen (25 timer) koster i 2024 1.317,00 kr. pr. måned.

30 timers modul:

Forældre har i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption ret til at vælge et 30 timers modul. Modulet kan tidligst begynde den førstkommende 1 dag i måneden, – efter retten til modulet er givet. Modulet koster i 2024 1.499 kr. pr. måned.

Der gives søskenderabat efter Horsens kommunes regler på området.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen ligger uden for skoletiden. Præsten aftaler med skolen, hvilken dag, der passer ind i elevernes skema.

Nogle gange foregår undervisningen på skolen, andre gange i Sognehuset i Brædstrup. Når det sker, bliver eleverne hentet med bus og bagefter kørt ud til skolen igen.

Det forekommer også at undervisningen finder sted i Tønning eller Træden kirke. Her skal eleverne selv møde op, dvs. gå eller cykle. Præsten sender meddelelser ud til forældrene via Skoleintra.

Kontakt: http://sogn.dk/braedstrup/

Arbejdslørdage

To gange om året holder Friskolen, Børnehaven og SFO/Børneboligen en fælles arbejdslørdag, hvor forældre og børn møder op og giver en hjælpende hånd med diverse opgaver inde og ude.

Et arbejdsudvalg har i forvejen fordelt de tilmeldte forældre på de opgaver, der står for tur. Det kan f.eks. være maling inde og ude, arbejde med buskrydderen, vinduespudsning, it, rengøring og etablering af nye terrasser og legeredskaber.

Et af arbejdsholdene sørger for en fælles frokost og for kaffe og te undervejs.

Arbejdslørdagene er dejlige dage, hvor man er fælles om håndgribelige opgaver. Det er en fin mulighed for at lære andre familier at kende på tværs af børnenes klasser, ikke mindst for nye forældre i skolen og børnehaven.

Klasserengøring

Klasselokalerne bliver dagligt fejet og støvsuget. Men aftørring af vindueskarme, lamper og hylder, gulvvask, indvendig vinduespudsning m.m. er en forældreopgave.

På årets første forældremøde i august skriver man sig på en kalender. En til to gange om året gør man rent i sit barns klasse – og gerne sammen med barnet! Man bruger som regel en god times tid på opgaven – afhængigt af, hvor mange familiemedlemmer der deltager.

Hvis man har brug for at komme udenfor almindelig arbejdstid, må man aftale det med pedellen i forvejen.

I klasserne hænger som regel en notesbog, hvor forældrene noterer, hvilke opgaver de har løst, evt. hvad de ikke nåede omkring. På den måde kan man få et indtryk af, hvilke opgaver der skal løses fra gang til gang.

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem hjem og skole er det bærende i Friskolens eksistens. Helt kontant bliver skolens udgifter til rengøring og vedligehold, på denne måde reduceret.

Udover de kontante værdier (kroner og øre), så er der også de sociale værdier ved at lave et stykke arbejde sammen. Glæden ved at erkende, at løfter man i flok, så kan man gøre meget mere og det på kortere tid, end hvis man gør det alene.

At have været med til en arbejdslørdag giver en fornemmelse af at have givet lidt, men fået meget igen fra de andre, der også har været til arbejdslørdag.

En sidegevinst er også at børn, voksne og personale på Friskolen får et mere “hjemligt” tilhørsforhold til skolen, og det er måske grunden til at skolen ikke oplever direkte hærværk fra børnenes side.

I praksis er det nødvendigt, at forældrene deltager i en række aktiviteter:

 • Møder op til 2 arbejdslørdage om året
 • På skift rengør barnets klasselokale
 • Hjælper pedellen med en afgrænset opgave en gang om året, sammen med to andre forældrepar
 • Deltager i arrangementer, klassearrangementer og arrangementer for hele skolen
 • Deltager i minimum 2 årlige forældresamtaler á 20 minutter
 • Deltager i klasseforældremøder i august, med klassernes vigtigste lærere samt repræsentant fra bestyrelsen

Regler for ophold på skolen

For ophold på skolen før og efter skoletid gælder følgende:

Om morgenen:

Elever i 0. – 3. klasse skal være tilmeldt Børnebolig. Der er pasning i Børnehaven. Eleverne bliver sendt over på skolen kl. 7.50.

Elever i 4. – 9. klasse må opholde sig i deres klasser under hensyntagen til almindelig ro og orden.

Efter skoletid:

Elever i 0. – 5. klasse skal være tilmeldt Børneboligen, hvis de har behov for at blive på skolen mere end 10-15 min. efter, at sidste lektion er færdig. Der er mulighed for at købe et begrænset antal dage for 5. klasse.

Hvis man melder ud af BB, skal man forlade skolen.

Dette for at vi har styr på, hvem der er under tilsyn.

6. – 9. klasse: Eleverne må opholde sig i deres klasser op til en time efter undervisning under hensyntagen til almindelig god ro og orden.

Sygdom/fravær

Hvis en elev ikke møder frem om morgenen, skal skolen vide besked. Besked herom skrives i kontaktbogen på Forældreintra. Husk at sætte x ved klassens lærere.

Skal en elev bedes fri fra undervisning en eller to dage, gives besked til klasselæreren. Ved fravær ud over 2 dage skal skolelederen give tilladelse.

Forventninger til forældresamarbejdet/kommunikationsvejen på TTF…

Det er dejligt, at forældre bakker om deres barns trivsel på skolen, og man er som forælder altid velkommen til at tage del i klassens undervisning.

Det er dog vigtigt, at man som forælder respekterer, at det er den pågældende lærer, som er autoriteten. Derfor beder vi forældrene om at have tillid til, at vores lærerstab kender klassen og de enkelte elever rigtig godt og derfor er godt rustet til at skabe et sundt læringsmiljø med god trivsel. Gensidig respekt for en klar rolle og ansvarsfordeling er her et nøgleord.

Vi er mange, der hver dag færdes på TTF, og vi undgår ikke, at der opstår småkontroverser og misforståelser. For at vi kan løse problemerne så hurtigt og effektivt som muligt, er det vigtigt, at de rette parter involveres. Som udgangspunkt er det rigtig fint, om forældrene til børnene selv kan løse konflikten gennem dialog. Det skaber grobund for et sundt forældresamarbejde. Kan dette ikke lade sig gøre, vil nedenstående kommunikationsvej skulle følges:

 • Fag-/klasselærer kontaktes ved spørgsmål/konflikter angående elevernes enkelte forhold
 • Skolelederen inddrages, hvis problemet ikke umiddelbart løses
 • Først i sidste instans kan skolelederen involvere skolens bestyrelse, der også tager sig af principielle sager

Derfor – skulle der opstå situationer, hvor I som forældre har spørgsmål til jeres barns trivsel, forventer klasselæreren, at det er ham eller hende, I som forældre retter henvendelse til. Først i sidste instans er det skolelederen, der kontaktes for eventuel håndtering af sagen og til allersidst eventuel skolebestyrelsen i særlige tilfælde.

Forældre-Intra

Skolen bruger Forældre-Intra som kommunikationsmiddel og direkte bindeled imellem forældre, børn og skole. Det er vigtigt, at Intra tjekkes hver dag, så I som forældre er bedst muligt orienterede.

Hvordan bliver mit barn en del af TTF ?

Skolen er åben for alle, der kan tilslutte sig skolens formålsparagraf og værdigrundlag.

Der tilstræbes en gennemsnitlig klassestørrelse på 18 elever, med et maksimum på 20 elever.

Børnehaveklasse vil, hvis der er elevgrundlag for det, starte med 20 elever. Der optages i første omgang 18 elever, for at have mulighed for to omgængere. Hvis der ikke er omgængere, optages der to elever fra ventelisten. Det forudsættes at barnet starter i 0. kl. det år det fylder 6 år.

Procedure for indskrivning af elever på Tønning Træden Friskole

Skolen er åben for alle, der kan tilslutte sig skolens formålsparagraf og værdigrundlag.

Der tilstræbes en gennemsnitlig klassestørrelse på 18 elever, med et maksimum på 20 elever.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i klasserne.

Skolen optager elever efter følgende prioritering:

 1. Børn med søskende på skolen / i børnehaven. Søskende er også sammenbragte børn samt plejebørn med samme folkeregisteradresse.
 2. Lokale børn. Lokalt er defineret som Tønning og Træden sogne.
 3. Øvrige børn efter først til mølle-princippet.

Ovenstående procedure er vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. november 2023 med omgående virkning.

Særligt tillæg til procedure for indskrivning af elever på Tønning Træden Friskole gældende for indskrivning af kommende 0. klasse.

Skolen er åben for alle, der kan tilslutte sig skolens formålsparagraf og værdigrundlag.

Der tilstræbes en gennemsnitlig klassestørrelse på 18 elever, med et maksimum på 20 elever.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i klasserne.

0. klasse indskrives senest 1. februar, hvorefter pladsen i klassen er endelig sikret. Eventuelle omgængere skal kendes inden for at sikre at klassen ikke kommer til at overskride 20 elever.

Ca. 2 år før skolestart kan der for børn, der allerede går i børnehaven, gives en foreløbig tilkendegivelse optil 18. elev i årgangen.

Skolen optager kommende elever til 0. klasse efter følgende prioritering:

1)  Børn med søskende på skolen /i børnehaven.* Børn, der indskrives som prioritet 1, skal dog på indskrivningstidspunktet gå og været indmeldt i børnehaven i mindst 18 måneder.
2)  Børn der går i børnehaven og prioriteres efter opstartsdato.

Derefter prioriteres børn, som IKKE er indmeldt i børnehaven efter følgende rækkefølge**.

3)  Børn med søskende på skolen/i børnehaven*.
4)  Lokale børn uden søskende på skole/i børnehave. Lokalt er defineret som Tønning og Træden sogne.
5)  Øvrige børn dvs. udenfor lokalområdet og uden søskende på skole/i børnehave.

*Søskende er også sammenbragte børn samt plejebørn med samme folkeregisteradresse.

** Prioritering af børnene i gruppe 3-5 er efter først til mølle-princippet (datoen for modtagelse af udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket til skolen).

For alle børn, inkl. evt. søskende, der kan tilsikre fx søskendefordel og som ønskes taget i betragtning ved foreløbig tilkendegivelse for gruppe 1-2 samt indskrivningen af kommende 0. klasse, skal skolens kontor have modtaget en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket til skole og børnehave.

Ovenstående procedure er vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. november 2023 med virkning fra og med indskrivning i 2025 og fremover og erstatter tidligere procedurer for indskrivning.

Ferieplan 23-24

SE

HENT

Ferieplan 24-25

SE

HENT

Regler vedr. IT-udstyr og mobiltelefoner

SE

HENT

Vi støtter op om motion

Vores samfund i dag er indrettet på en sådan måde, at dagliglivet kan klares af både børn og voksne uden fysiske anstrengelser. Vores fortravlede hverdag gør det svært for os at lægge vanerne om, selvom vi godt ved, at fysisk inaktivitet og vores valg af livsstil kan gøre os syge.

Det er bevist, at idræt og bevægelse:

 • Styrker indlæringsevnen (der bliver flere “veje” fra højre til venstre hjernehalvdel)
 • Nedsætter stressniveauet (hjernen udskiller stress- og smertenedsættende stoffer)
 • Forebygger blodpropper og åreforkalkning, overvægt og fedme, kræft, sukkersyge …..
 • Udvikler samarbejdsevnen
 • Giver fællesskabsfølelse i klassen og på tværs af klasser og køn
 • Øger livsglæden
 • Styrker selvværdet og selvtilliden
 • Giver gode grin og morskab med kammerater
 • Giver forståelse for betydning af livslang fysisk udfoldelse
 • Vi opfordrer selvfølgelig jer forældre til at støtte jeres barns fysiske udvikling.

Her på skolen har vi indført forskellige aktiviteter, der kræver og appellerer til fysisk udfoldelse.

Idræt og bevægelse – skemalagt

Idræt og bevægelse.

 1. – 9. klasse har 2 idrætslektioner pr. uge.
 2. – 4. klasse. 2 gange/uge er der “legepatrulje“ de første 15 min. af den lange 10-pause. Aktiviteten er obligatorisk og forestås af en lærer og elever fra Mellemhjul, der har meldt sig til “legepatrulje”.
 3. – 5. klasse. Visse elever tilbydes ekstra motorisk træning.
 4. – 9. klasse. Fredag inden efterårsferien deltager vi i Skolernes motionsdag.
 5. – 9. klasse. Fælles idrætsdag med Vestbirk Friskole

Idræt og bevægelse – frikvarter

For at tilskynde eleverne til at lege ude i frikvartererne forsøger vi at gøre legemulighederne så attraktive som muligt, derfor har vi:

 • Bandebane
 • Sjippetove og bolde
 • Vandkunst
 • Outdoorfitness
 • Pannabane
 • Legeplads og Tarzanbane
 • Udendørs basket
 • Børnenes jord. Et motorikområde med svævebane, klatrestativ, uderum til undervisning m.m.
 • Udefrikvarter 20 min hver dag for alle

Evaluering

Hvert år laves standardiserede test og prøver af elevernes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin. Ligeledes gennemgår alle børnehaveklasseeleverne en motorisk test.

To gange om året indkalder skolen til skole/hjem-samtaler, hvor hver enkelt elevs faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling tages op. Desuden er der hjemmebesøg i henholdsvis 0., 1. og 4. klasse. Her besøger klasselærere eleverne, der hvor de bor.

Hvert år foretager vi en undersøgelse af de store elevers undervisningsmiljø. Vi anvender det samme spørgeskema hvert år, dog udvides det enkelte år med ekstra spørgsmål, som eleverne finder relevante. Resultaterne af undersøgelsen, f.eks. omhandlende elevernes psykiske trivsel, sendes ud som et forældrebrev.

Fagplaner

Friskolen skal ifølge loven yde undervisning på et niveau der står mål med folkeskolen, således at vore elever til enhver tid vil kunne flytte skole uden faglige mangler. Derfor orienterer Friskolen sig ud fra folkeskolens vejledende læseplaner. Hvor ikke andet er beskrevet, undervises efter Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål.

I børnehaveklassen er ikke opdelt timeplan. Forenklede Fælles Mål ligger til grund for undervisningen. Der lægges vægt på social kompetence, sproglig opmærksomhed samt musisk og motorisk udfoldelse. Børnehaveklassen indgår i alle fællessamlinger og aktiviteter med skolens andre klasser, såsom morgensang, fællesspisning, skolebytte og emneuger.

I 1. klasse starter reel fagdelt undervisning, således: dansk, historie, matematik, idræt, billedkunst, musik, kristendom, naturfag.

I 3. klasse indledes engelskundervisningen.

I 4. klasse har eleverne håndværk-design.

I 4. + 5. klasse har eleverne korundervisning.

I 5. klasse får eleverne tysk, håndværk-design-sløjd og svømning. Svømning foregår i Brædstrup svømmehal sammen med 4. klasse. Således foregår undervisningen hvert andet år.

I 6. klasse erstattes kristendom med filosofi.

I 7. klasse erstattes naturfag af fysik/kemi, biologi og geografi, medens kristendom helt udgår, idet konfirmationsforberedelse ligger på dette klassetrin.

I 8. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag.

8 Klasse går til afgangsprøve i det praktisk/musiske fag, madkundskab.

I 9. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag, og eleverne går til Folkeskolens Afgangsprøve (9. klasses prøven) som afslutning på dette skoleår.

I de mindste klasser gennemføres udover idræt, legepatrulje i frikvarterne flere gange om ugen.

Til alle skolens elever tilbydes frivillig musikundervisning. Her undervises i guitar, klaver, trommer m.m. Hvis der er nok, der har lyst, kan vi også tilbyde rytmisk sammenspil.

7. + 9. klasse tilbydes forskellige valgfag som fx et 3. fremmedsprog, madlavning og drama.

Undervisningsmiljøundersøgelse

Trivselsundersøgelse 2023

Trivselsundersøgelse 2022

Trivselsundersøgelse 2021

Trivselsundersøgelse 2020

Anti-mobbestrategi

SE

HENT

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af forældrene på en generalforsamling, og er derfor udpeget af forældrene til at varetage skolens interesser i forhold overordnet drift, økonomi, ansættelser, strategi med videre.

Bestyrelsen udgør 7 stemmeberettigede medlemmer fra skolekredsen i Friskolen, Børnebolig (SFO) og Børnehave. Desuden deltager ikke-stemmeberettigede repræsentanter fra personalegruppen i bestyrelsesmøderne. Man vælges for en to-årig periode.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den samlede institutions overordnede besluttende myndighed. Generalforsamlingen foregår i henhold til vedtægterne (find dem længere nede på denne side).

Siden 2006 er børnehaven lagt sammen med Tønning-Træden Friskole. Det betyder, at vi har en fælles bestyrelse. I følge vedtægterne, skal to af bestyrelsens medlemmer vælges blandt børnehavens forældre.

Bestyrelsen

Du kan altid kontakte bestyrelsen med både stort og småt – bestyrelsen er din stemme I måden vi driver friskole på.

Bestyrelsen 2023-2024 består af:

Formand: Dorthe Kaihøj

Næstformand: Kristoffer Holdensen

Kasserer: Ann Marie Munck

Esben Lillelund

Olav P. Hansen

Anne Katrine Bramslund Madsen

Mads Nørgaard

Desuden er skole og børnehave repræsenteret ved bestyrelsesmøderne af:

Konstitueret skoleleder: Dorthe Pors Knudsen

Lærerrepræsentant.: Theis Lundsgaard

Afdelingsleder: Camma Leth

Pæd. medarbejderrep.: Charlotte Pedersen

Forældreråd

Ved efterårets forældremøde bliver to-tre hold forældre fra klassen valgt til forældrerådet for det nye skoleår. Forældrerådet tager sig af praktiske ting i løbet af året: Bl.a. klassearrangementer, koordinere klassens bidrag af mad til skolebytteturen og koordinere ved koncerter.

Man kan forvente at sidde i forældrerådet mindst en gang i løbet af børnenes skolegang. Det kan være en god idé allerede på et af de første møder i 0. klasse at lave en forventningsafstemning forældrene imellem til antal og type af aktiviteter.

Godkendte vedtægter juni 2023

SE

HENT

Bilag til godkendte vedtægter juni 2023

SE

HENT

Evaluering SMTTE/struktur

SE

HENT

Pædagogisk læreplan, Tønning-Træden Børnehave 2023-25

SE

HENT

Kostpolitik august 2020

SE

HENT

Legepladsinspektion – Skolen 2023

SE

HENT

Legepladsinspektion – Børnehaven 2023

SE

HENT

Tilsynserklæring 2020 – Børnehaven

SE

HENT

Tilsynserklæring 2022

SE

HENT

Tilsynserklæring 2023

SE

HENT

Sprogvurdering – Tønning-Træden Børnehave

SE

HENT

Trivselspolitik

SE

HENT

”Tønning-Træden Friskole er fællesskab på højt niveau – både for barnet som har sin daglige gang på skolen, men i lige så høj grad for barnets forældre, som vi forventer er deltagende.

Her er som udgangspunkt plads til alle, og her går dannelse og uddannelse hånd i hånd”