Tønning-Træden
Friskole og Børnehave

Høj faglighed med plads til kreativitet
og fællesskab

Velkommen til alle de nye børn
og deres familier

Tønning-Træden
Friskole og Børnehave

Høj faglighed med plads til kreativitet
og fællesskab

Afspil video
Afspil video

Et friskolevalg for hele Brædstrup-området

Tønning-Træden Friskole er et aktivt tilvalg af børnehave og skole for alle, som bor i landsbyerne Tønning, Træden, Gammelstup og Troelstrup samt det større opland fra Brædstrup til Nim, Sønder Vissing, Østbirk og Voervadsbro.

Find ud af, om vi er den rette ramme om jeres barns børnehave- og skoletid. Læs mere her:

Tønning-Træden Friskole og Børnehaves værdier

På TTF er det vores mål at lære børnene at forstå og tage medansvar for det samfund, den kultur og den verden, de befinder sig i. Dette ser vi som dannelsen i uddannelsen. Vi anser dannelse og uddannelse som to uadskillelige faktorer, der i samspil udgør fundamentet for hele vores virke. Vores 5 værdier er vejen, vi går på. Værdierne er vores ledestjerner, vores mål, vores drømme.

Kreativitet

Kreativitet skaber rum for erfaring og udvikling gennem eksperimenteren og fordybelse. Skabende processer får ideer til at vokse og blive til nye løsninger og muligheder.

Engagement

Engagement er det brændstof, der giver energi og lyst til at involvere sig. Når hjertet er med i det, vi gør, giver det ejerskab og handlekraft.

Fællesskab

I fællesskabet løfter vi i flok, tager medansvar og ser ud over os selv. Den enkelte er betydningsfuld for fællesskabet, og fællesskabet er betydningsfuldt for den enkelte.

Tryghed

Trygge rammer, omsorg og tillidsfulde relationer er grobund for trivsel og udvikling for både børn og voksne.

Nysgerrighed

Nysgerrighed er drivkraft for, at børn og voksne kan tilegne sig ny viden om hinanden og livet.

Tønning-Træden Friskole i tal

0 +

madpakker hver dag

TTF har ikke en frokostordning, men elever og lærere har madpakke med – dog med undtagelse af fredag, hvor vi har fællesspisning. Her samles alle lærere og elever og spiser frokost sammen. Skolen har sin egen ”mad-mutter”, som kreativt bespiser børn og voksne med alt fra gryderetter til spændende salater og risengrød.

0 +

skønne dejlige børn og unge ...

har hver dag deres daglige gang på TTF – fra de helt små i børnehaven til de store teenagere i 9. klasse.

0 +

pædagogiske vinkler

På TTF er ansat lærere, pædagoger, støttelærere, administrativt personale og ledelse. Alle med forskellig baggrund og erfaring – og det er med til at farve TTF, som en skole i evig pædagogisk bevægelse.

0 år

fantastiske år med vokseværk

TTF har fungeret som friskole siden 1991, hvor friskolen overtog bygningerne fra den lokale skole som blev lukket. Skolen er nu børnenes og forældrenes lokale fællesskab, hvor der i dagtimerne er friskole og om aftenen er skolen samlingssted for sport, møder, events.

Halvdelen af eleverne på skolen er lokale, mens resten kommer fra Brædstrup, Sdr. Vissing, Voerladegård, Vestbirk og Nim.

Det siges der om os...

På Tønning-Træden Friskole går dannelse og uddannelse hånd i hånd. Dannelse er for os ”at kunne se ud over sig selv”. Det lærer vi ved at give børnene indsigt, perspektiv og udsyn – i ord og handling.

På TTF lærer vi børnene om vores fortid, så vi kan agere bedst muligt i vores nutid og gøre dem parate til vores fremtid.

Og fremtiden kræver uddannelse og dannelse.

Det giver vi – hver dag!