Børnehave

Hjertelig velkommen i vores lille skønne børnehave, hvor vi lægger vægt på tryghed og nærvær. I et trygt fællesskab skaber vi grobund for udvikling.

Naturen som legeplads

Vi er ude hver dag – uanset vejret – og bruger naturen som en del af vores pædagogiske læringsrum. Det giver glade og sunde børn, der får øvet motorikken. Der er plads til klatkager og sandslotte – larmende fangeleg med røver og indianer – vandpjaskeri og kørsel i mooncars.

Vi tager ofte på tur – bare en lille gåtur til et nærliggende vandløb kan byde på store oplevelser for børnene, når der dukker en frø op – eller når madpakken skal indtages i naturen.

Vi leger og sætter gang i aktiviteter i vores store naturområde. Herigennem styrker vi det enkelte barns individuelle udvikling og trivsel samt fællesskabet i børnegruppen.

Tryghed og nærvær giver glade børn

Vores børnehave er tryg og overskuelig. Vi er normeret til 65 børn og prioriterer, at børnene har kendte voksne omkring sig.

Faste strukturer og rutiner ser vi som betydningsfuldt, da vi tror på, at det er med til at give tryghed og overskud til at udfolde sig.

Som forældre er I vigtige samarbejdspartnere, og vi lægger vægt på, at vi har tid til at tale om børnenes hverdag og en tæt dialog, hvis jeres barn i en periode oplever udfordringer.

Lille sted med stor plads

Børnehaven er de seneste år moderniseret og har gode, nye faciliteter. Indenfor har vi tre stuer, hvor børnene er aldersopdelte i yngste-, mellem- og ældstegruppe. Derudover er der pude-, lego- og klæde-ud-rum, hvor børnene leger i mindre grupper. Udenfor har vi et væld af forskellige legerum. Her er sandkasser med legeplads, cykel- og mooncarbane, bålhytte, værksted og et større naturområde, hvor børnene bl.a. bygger huler.

Vi benytter os flittigt af skolens mange udendørsfaciliteter, bl.a. den nye store legeplads på Børnenes jord, sportspladsen og pannabanen.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Med afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan arbejder vi hele året med de seks centrale temaer:

 • Natur, udeliv og science
 • Krop sanser og bevægelse
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Alsidig personlig udvikling

De seks temaer indgår i al vores pædagogiske tænkning, og gennem arbejdet med dem, klæder vi børnene på, så de er rustede til overgangen til friskolen.

Her finder du Den styrkede pædagogiske læreplan

Få svar på ofte stillede spørgsmål:

Maecenas ac sollicitudin lorem, non venenatis dolor. Aliquam ut commodo nulla. Sed semper dignissim posuere. Sed non ornare nunc. Curabitur lectus risus, maximus sed posuere eu, pharetra ut neque. Curabitur varius maximus justo non pharetra. Fusce pharetra sit amet augue ut fermentum.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Børnehaven er pr 1/1 2024 en privat institution.

Indskrivning til børnehaven foregår ved kontakt til Børnehaven, tlf 7575 3166, mail bornehaven@ttfriskole.dk eller til friskolens kontor, tlf. 7575 2737, mail kontor@ttfriskole.dk.

Vores takter følger Horsens Kommunes takster.

Vi tilbyder fuldtidsplads og deltidsplads.

Fuldtidspladsen koster i 2024 – 2.044,00 kr. pr. måned.

Deltidspladsen (25 timer) koster i 2024 1.317,00 kr. pr. måned.

30 timers modul:
Forældre har i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption ret til at vælge et 30 timers modul.

Fremmødet forventes at ligge mellem kl.8.30 – 14.30, – eller 9.00 – 15.00, – alternativt og efter nærmere aftale i selvvalgt tidsrum og med en ugentlig fridag.

Modulet kan tidligst begynde den førstkommende 1 dag i måneden, – efter retten til modulet er givet. Modulet koster i 2024 1.499 kr. pr. måned.

For begge deltids moduler gælder, at hvis pasningstiden overskrides, vil vi gå i dialog med jer omkring hvorvidt, modulet passer til jeres reelle pasningsbehov. 

Der gives søskenderabat efter Horsens kommunes regler på området.

Vores åbningstid i Børnehaven er:

Mandag til torsdag: 6.15-17.00

Fredag: 6.15-16.00

Børnehaven har en ugentlig åbningstid på 52,75 timer.

LUKKEDAGE I TØNNING-TRÆDEN BØRNEHAVE

Det er forældrekredsen, der på den årlige generalforsamling træffer beslutning om institutionens lukkedage.

Lukkedagene er for tiden:

 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Hverdagene mellem jul og nytår

Op til ferie og lukkedage fremsendes tilmeldingslister for at afklare pasningsbehovet. Hvis der er behov for pasning på børnehavens lukkedage, tilbydes alternativ pasning.

Tønning – Træden børnehave d.23.11.23

Kære forældre.

Først og fremmest: Tusind tak for den flotte opbakning der var til forældremødet d.16.11.23.

Afstemningen om et til eller fravalg af en frokostordning i forbindelse med vores snarlige overgang til privat børnehave, blev igen en positiv opbakning til bestyrelsens anbefaling om et fravalg af en sådan ordning.

Af 45 mulige svar var 39 svar ja til et fravalg af en frokostordning. Fravalget er gældende fra 01.01.24 og til / med d.31.12.25.

MVH

Bestyrelse og børnehave forældreråd.

Vi åbner børnehaven hverdage kl. 6.15. Nogen børn spiser deres medbragte morgenmad, – andre leger, tegner eller hygger sig med en voksen.

Kl. 9.00 går børnene ud på stuerne, hvor dagen typisk starter med en mad eller et stykke frugt fra madpakken. Herefter starter dagen rigtigt, – der er masser af leg, voksen planlagte aktiviteter der understøtter det enkelte barns og alle børns udvikling, trivsel og dannelse, fx rim og remser, – lege og fysisk udfoldelse på legepladsen eller i skoven, aktiviteter med form og farver etc.

Omkring kl.10.45 bryder vi formiddagen op, – børnenes samles forud for frokosten til en lille samling, hvor der foregår forskellig ting der på forskellig vis understøtter læring, fx turtagning og fortællerunder.

Efter frokost sover de mindste mens de store stort set altid er ude. Her bliver der leget i vores store sandkasse, øvet motorik på legestativerne, cyklet på cykelbanen og kigget på alle de finurligheder man finder i vores natur.  Sidst på eftermiddagen samles vi igen på tværs af stuerne, enten på en af stuerne eller i et bestemt område på legepladsen. Her hygger vi os, læser en bog, leger på kryds og tværs af alder og laver små aktiviteter sammen med nærværende voksne.

I løbet af året er der en række faste traditioner og højtider, som indgår i børnehavelivet. Det gælder bl.a.:

 • Luciaoptog i kirken og på skolen
 • fastelavn
 • Emneuger med forskellige temaer
 • Sommerlejr for alle i børnehaven
 • Hyttetur for de ældste børn
 • Bedsteforældreuge
 • Julefrokost
 • Forskellige forældrearrangementer

”Tønning-Træden Børnehave er det naturlige valg, hvis I ønsker et sammenhængende børneliv fra jeres barn som 3-årig starter i børnehave og til det går ud af 9. klasse på friskolen. Vi arbejder bevidst med at skabe en god, tryg og overskuelig overgang fra børnehave til skole- og SFO-liv. 

 Udvikling, trivsel, dannelse og læring er helt centrale elementer i vores pædagogiske praksis, og vi bruger vores fantastiske natur og store udendørsområder til at skabe gode læringsmiljøer for børnene. 

 Vi tror på, at det tætte samarbejde mellem jer forældre og personalet er helt afgørende for at jeres barn får et trygt og godt børnehaveliv hos os.” 

Camma Leth

Afdelingsleder for Børnehave og Børnebolig