TTF – fokus på skønne børn, kreativitet & faglighed i over 30 år (1991 -2021)

Vores personale

Velkommen til Tønning-Træden Friskole. En skole, som er præget af fællesskab og et stærkt forældreengagement. Et engagement, som giver mulighed for, at skolen kan give jeres barn/børn netop de tilbud og aktiviteter, der skal til, for at børnenes læring og sammenhold næres.

Skolen

Thomas Kilsmark

Skoleleder

Dorthe Pors Knudsen

Viceleder

Gitte Sørensen

Lærer

Hanna Helbo

Lærer

Betina Rasmussen

Lærer

Camma Leth

Lærer

Katrine Jensen

Lærer

Jette Suurballe

Lærer

Jan Marc Marino

Lærer

Esben Nørhave

Lærer

Theis Lundsgaard

Lærer

Rikke M. Andersen

Lærer

Kristina Poulsen

Lærer

Mette Bie

Lærer

Alice Bak Rasmussen

Lærer

Annette S. Jensen

Lærer

Emilie Kok Sørensen

Lærer

Simone Røjgaard

Støttelærer

Børnehaven

Yrsa Poulsen

Leder

Charlotte Pedersen

Medhjælper

Bodil Rødgaard

Pædagog

Naja Tuffs

Pædagog

Christina Jensen

Medhjælper

SFO

Nikolaj Bach

Pædagog

Simone Røjgaard

Medhjælper

Karin Rask

Medhjælper

Rosa Callesen

Medhjælper

Administration

Tage Dalby Jensen

Pedel

Bente Buch

Sekretær

Bestyrelsen

Dorthe Kaihøj

Formand

Michael Madsen

Næstformand

Brian Ahler

Bestyrelsesmedlem

Maria Duch

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Bolding

Bestyrelsesmedlem

Andreas B. Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

Xenya Johansen

Bestyrelsesmedlem

”Tønning-Træden Friskole er fællesskab på højt niveau – både for barnet som har sin daglige gang på skolen, men i lige så høj grad for barnets forældre, som vi forventer er deltagende.

Her er som udgangspunkt plads til alle, og her går dannelse og uddannelse går hånd i hånd”

Skoleleder Thomas Kilsmark