Friskole

Velkommen til Tønning-Træden Friskole. En skole, som er præget af fællesskab og et stærkt forældreengagement. Et engagement, som giver mulighed for, at skolen kan give jeres barn netop de tilbud og aktiviteter, der skal til, for at børnenes læring og sammenhold næres.

Vores værdier - vores DNA

TTF er en fri grundskole med klare værdier og højt prioriteret faglighed. Vi har en veluddannet stab af lærere og pædagoger, som følger dit barn tæt. Hos os går dannelse og uddannelse hånd i hånd.

Vores værdier er: Fællesskab, tryghed, engagement, kreativitet og nysgerrighed.

De danner fundamentet og er vores trædesten for os i hverdagen.

Vi har naturen som legeplads

TTF er omgivet af skøn natur, og vi bruger både naturen i det faglige og i frikvartererne.

Hvis vi har et emne om krible-krable dyr, så nøjes vi ikke med at læse om det og se billeder – vi går alle sammen ud og finder de små dyr i naturen og kigger på dem.

Også i frikvartererne bruger vi naturen. Vores skolegård er ikke stor og firkantet, men fylder hele matriklen, så der bygges huler i krattet, spilles bold på fodboldbanen, klatres på tarzanbanen og hygges og sludres omkring det udendørs fodboldbord.

Toenning-Traeden Friskole og Børnehave. Billede af skoleklasse i naturen.

TTF - det gode alternativ

På TTF skal det enkelte barn føle sig som en del af det store fællesskab. Vi starter dagen med fællessang og fælles beskeder. Det giver børnene fællesskab, som man også oplever på efterskoler, hvor der er en familiær stemning.

Vi mener, at det er vigtigt at opleve verden i såvel indland som udland. Derfor kommer vores elever på lejrskoler og studieture gennem hele skoleforløbet. 

Vi vil give vores børn indsigt og udsyn, så de både oplever vores eget skønne Danmark og oplever, hvad de store europæiske byer som Rom, London og Berlin rummer. 

Det er for os dannelse i uddannelse.

Vi dyrker fællesskabet

TTF er fællesskab, og når dit barn går på TTF er hele familien en del af fællesskabet.

Vi har fx arbejdslørdage, hvor vi trækker i arbejdstøjet og toptuner vores skole med håndværks- og rengøringsmæssige opgaver. Imens dyrker vi forældrerelationerne både mens vi arbejder og under den fælles frokost.

Disse lørdage giver også forældrene et fantastisk indblik i vores børns hver dag. Fællesskab er sammenhold og sund læring for dit barn.

De store hjælper de små

For de helt små elever i 0. klasse kan skolen virke stor, og derfor får alle i 0. klasse en 7. klasses-ven. Det betyder, man altid har en ven lige ved hånden, når der skal spilles bold, sidde pænt til fredagsspisning, eller hvis man er ked af det. Det er en god og tryg måde at føle sig som en del af fællesskabet.

Princippet om at hjælpe og interagere med de mindre elever ligger indgroet i skolens større klasser. Det er noget, vi dyrker, og gennem skoleåret lægger vi op til, at de store elever hjælper de mindre. Det ser vi fx ved høstdagene, i emneuger og på skolebytteture. Det giver tryghed og fællesskab.

Få svar på ofte stillede spørgsmål:

Maecenas ac sollicitudin lorem, non venenatis dolor. Aliquam ut commodo nulla. Sed semper dignissim posuere. Sed non ornare nunc. Curabitur lectus risus, maximus sed posuere eu, pharetra ut neque. Curabitur varius maximus justo non pharetra. Fusce pharetra sit amet augue ut fermentum.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

hvad vil vi gerne arbejde med?

Det er vores oplevelse at zoneinddelingen og det at børnene har skullet være sammen med sine jævnaldrende i de bestemte zoner, har gjort noget rigtig godt for gruppedynamikken og børnenes indbyrdes sociale relationer.

Vi oplever, at enkelte børn er blevet meget bedre indkluderet i deres alders grupper, – børnenes sprog er langt renere, – og for nogens vedkommende også blevet bedre.

Vi oplever langt mindre konflikter generelt blandt børnene og vi har oplevet så meget god leg, kreativitet og ikke mindst fordybelse over lang tid.

 

Vi voksne er til stede på en anden måde med “vores” zone børn, – og børnene har langt færre afbrydelser over dagen, end før Corona tid.

Vi brugt naturen og nærmiljøet langt mere og jeg vil faktisk tillade mig at sige, – bedre end før, – vores struktur skulle pludselig tilpasses en masse restriktioner og ikke mindst rengøring og udelivet blev et must.

Vi ser børnene bruge natur, krible krable ting, vand, sand, småsten / pinde og mudder og meget andet “naturligt” så kreativt  og det naturlige indgår i så mange forskellige lege.

 

Vi oplever at børnene generelt er blevet mere selvhjulpne og de nyder helt vildt, at have en mega madpakke med og ikke mindst er drikkedunken et hit. Der bliver virkelig drukket noget vand over en dag.

En anden positiv sidegevinst er at vi oplever, at den bedre håndhygiejne bidrager til mindre sygefravær blandt børnene.

 

Så de positive observationer vi har gjort os, sammenholdt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger gør, at vi tænker, at fortsætte gruppe og zone inddelingerne i så stort omfang over dagen som muligt efter ferien.

 

Fra skolestart august 2020 vil vi derfor arbejde med følgende:

 

At vores børn i så høj grad som muligt efter ferien fortsat er med deres jævnaldrende, som under forårets foranstaltninger p.g.a Covid 19.

Vi så og oplevede så mange positive ting, som gavnede den enkelte gruppes sociale udvikling og trivsel, – så det vil vi gerne arbejde videre med og støtte op om.

Vi så og oplevede, at børn der er i en mere udsat position langt bedre blev inkluderet i den enkelte gruppe, – så det vil vi gerne støtte endnu mere op om.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Få svar på ofte stillede spørgsmål:

Maecenas ac sollicitudin lorem, non venenatis dolor. Aliquam ut commodo nulla. Sed semper dignissim posuere. Sed non ornare nunc. Curabitur lectus risus, maximus sed posuere eu, pharetra ut neque. Curabitur varius maximus justo non pharetra. Fusce pharetra sit amet augue ut fermentum.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En friskole bygger på tanken om, at undervisningspligten påhviler forældrene. Den er udtryk for, at en kreds af forældre af en eller anden grund (politisk, religiøs eller lokal) har nogle ønsker til en skole, som det offentlige ikke tilgodeser. Skolens pligt er ifølge loven, at undervisningen står mål med, hvad der kræves i den offentlige skole.

En friskole er en selvejende institution, hvis højeste myndighed er generalforsamlingen. Forældrene har via generalforsamlingen mulighed for at præge skolen direkte. Man beslutter her, hvilken linie Friskolen skal have, og om der skal lægges vægt på særlige forhold i skolens pædagogik.

Tønning-Træden Friskole er medlem af Dansk Friskoleforening. På foreningens hjemmeside er der masser af læsestof om friskoler: Nyheder, lovgivning, inspiration og baggrund.  Klik her for at komme til Dansk Friskoleforening.

På skolen har vi i størstedelen af skoleugerne traditionelt skema, med dansk, matematik, musik, engelsk osv., men jævnligt tilsidesætter vi skemaet og arrangerer emneuger, temadage m.m.

Vi starter hver morgen, bortset fra fredag, med 20 minutters fælles morgensamling. Her synger vi to sange, hvor første sang er gennemgående for hele ugen. Derefter følger fortælling, skuespil, oplæsning eller lignende. Til slut synger vi en sang, der skifter hver dag, og som gerne er en, som alle kender, så de små, der endnu ikke kan læse også kan være med.

Hver fredag er to elever fra hver klasse (4.-9. klasse) på skift med i køkkenet og hjælper med madlavning og borddækning til det fælles måltid.

Vi lægger stor vægt på de fællesskabende elementer i hverdagen. En vigtig del ved vores fredagsspisning er fx, at alle elever sidder blandet mellem alle årgange ved bordene. Og eleverne i 0. klasse sidder ved siden af deres 7. klasses-ven.

Ekskursioner og skolerejser

Tønning-Træden Friskole vægter højt at give eleverne mulighed for at lære udenfor skolens matrikel. Vi mener, at det er vigtigt, at bøger og onlineportaler fra tid til anden afløses af at “få fingrene i jorden” og se, mærke og opleve, hvordan verden virkelig ser ud.

Det gøres blandt andet ved skolebytteturen i foråret (normalt i maj), hvor alle skolens elever på  0. – 8. klassetrin flytter adresse i 3-4 dage til en anden friskole i Danmark (se mere under Skolebytte).

Desuden har vi følgende ture og rejser på programmet:

Hver andet år tager 2. og 3. klasse sammen på overnatningstur i Givskud Zoo.

4. klasse er hvert år på 3-dagestur i Vingsted jernaldermiljø ved Vejle.

6. klasse rejser i løbet af foråret med deres klasselærer + en ekstra lærer til København, således at ingen elever kan afslutte sin skolegang hos os uden at have besøgt landets hovedstad. Rejsen varer tre dage og foregår med tog, og alle indkvarteres på vandrehjem eller lignende. I løbet af turen besøges mange af Københavns seværdigheder.

8. og 9. klasse rejser hvert år sammen på udlandstur. Udgangspunkt for rejsen er typisk de store hovedstæder i Europa.

Der må påregnes ekstrabetaling til turene. Alle de praktiske forhold aftales i god tid ved et forældremøde.

Dertil kommer diverse udflugter til museer, udstillinger, forestillinger o.lign. gennem skoleåret.

Udover de mange oplevelsers faglige indhold er skolerejserne også med til at opbygge et godt sammenhold blandt vores elever. De lærer hinanden at kende, hjælper hinanden og bliver på den måde både gode “arbejdskammerater” og ofte også rigtig gode venner. Så den sociale side spiller også en stor rolle på dette område.

Fredagsspisning

Fredagsspisningen er en central del af vores samlende aktiviteter gennem skoleåret. Her oplever vi værdien af samarbejde, for at undervise eleverne i tilberedning af sund kost og for at styrke elevernes ansvarlighed overfor sig selv, gruppen, hele skolen og endelig da også for at få noget at spise.

I praksis er der en køkkenchef, der med skiftende elevkokkehold  fra 4.-9. klasse står for bordopstilling, borddækning, madlavning, servering, opvask m.m. Under spisningen blandes eleverne fra alle klasser, der er fast bordplan gennem hel skoleåret. Fast regel er også, at 7. og 0. klasses venner altid sidder ved siden af hinanden.

Det viser sig, at vore elever faktisk tager stort ansvar ved deres kokketjans. Nogle viser åbenbart talent, som måske ikke præger dagligdagens øvrige skoleaktiviteter. Målet med fredagsspisning er derfor at være sammen om en fælles frokostret. Men ligeså meget at være sammen på tværs af klasserne i en ramme, hvor alle kan være med. Besøg os en fredag henad halv-tolv, og I vil se at vi sidder ca. 180 børn og voksne i god ro og orden omkring bordene, som afslutning på ugens arbejde.

Høstfest

To dage i september måned holder vi høstfest på skolen. Den første dag laver vi mad – et tema til hvert klassetrin. Alle kommer rundt og smager hos hinanden.

Vi synger gamle og nye høstsange. Måske ser vi en topmoderne landbrugsmaskine, det kunne være en mejetærsker, som køres ind i skolegården. Det kan også være, at vi får besøg af en ældre landmand, som fortæller om høst i gamle dage, og viser gamle høstredskaber.

Anden dag medbringer hver elev en kurv/kasse med afgrøder høstet hjemme i haven, eller hos familie/venner. Der skal gerne være lidt spiseligt i kurven. Kurvene udstilles på borde i aulaen, et festligt syn og en dejlig duft opstår.

Efter at have beundret de forskellige udstillinger, hvor klasselæreren fremhæver afgrøder for bordet som er specielle, store, små eller anderledes, udloddes kurvene. Det vil sige, at alle elever får en ny kurv, som de tager med hjem. Mange vælger dog at smage på lækkerierne med det samme. Høstfestdagene er et par stemningsfyldte dage, hvor sanserne bruges. Eleverne oplever glæden ved at give og modtage en flot kurv, som der er brugt tid på at lave.

Solsikkekonkurrence

Hvert år har vi en konkurrence om hvem der kan dyrke den højeste solsikke. I april måned udleveres frø, som eleven tager med hjem, for at plante det på en dejlig solrig plads i sin have.

Idrætsdage

Fredag inden efterårsferien deltager vi i skolernes motionsdag. I foråret afholder vi en fælles idrætsdag med Vestbirk Friskole.

Skolefest

Skolefesten holdes en fredag aften i marts, og ugen inden er emneuge. I denne uge bliver der øvet skuespil/musical med deltagelse af alle skolens elever. Resultatet af ugens arbejde vises fredag aften

Der er generalprøve fredag formiddag, hvor bedsteforældre og andre kan se stykket, da der er pladsmangel om aftenen….

Forældrene i 5. klasse er ansvarlige for det praktiske ved aftenens arrangement. Tilskuerne deles som regel i to hold: Det ene spiser ude i klasselokalerne, mens det andet ser forestillingen. Herefter bytter man, dvs. stykket bliver spillet to gange efter hinanden.

Bagefter er der diskotek i gymnastiksalen – både for børn og voksne. Festen slutter ca. kl. 23.

Stille morgen

For at styrke elevernes læsning har vi ”stille morgen” fra kl. 8 – 8.20 i nogle uger efter efterårsferien. Her medbringer hver elev en bog, som man læser i.

Formålet er at styrke læsehastighed og give eleverne en god læseoplevelse. Det giver en helt særlig start på dagen, når alle er sammen om at læse på én gang.

Et ekstra plus er, at der ofte lukkes op for nye og spændende bøger og forfatterskaber, da eleverne også taler med hinanden om, hvad de læser, og på den måde er med til at udvide deres bevidsthed på det litterære område.

Skolekoncerter

Der er to koncerter i løbet af året: Julekoncert og Forårskoncert, hvor eleverne viser for forældrene, hvad de har lært. Ved julekoncerten optræder 3. klasse, koret og eventuelt andre. Ved forårskoncerten er alle klasser fra 0. – 6. kl. på programmet, og deltagelse er obligatorisk. Det er forældrene til børnene i hhv. 3. og 4. klasse, der planlægger og afvikler koncerterne.

Sidste skoledag for 9. klasse

Dagen er placeret sidst i maj. Eleverne i 0.-8. klasse møder kl. 9, da alle lærerne spiser morgenmad med 9. klasse fra kl. 8-9. Der er arrangeret pasning for de elever, der møder frem før kl. 9. Derefter fælles morgensang med forskellig underholdning. I 10-pausen udfordrer 9. klasse lærerne i en dyst. der kan forekomme overraskelser gennem dagen…

Sidste skoledag før sommerferien

Dagen er klasselærerdag. Eleverne møder kl. 8.00 og får fri kl. 12.00.

Musik og sang spiller en stor rolle i vores friskolemiljø, og vi tilbyder musikundervisning efter skoletid for de, der ønsker at lære at spille et instrument. Pt. undervises der i guitar, klaver, bas og trommer. Hertil er der særskilt forældrebetaling.

Skolens korundervisning er et gratis tilbud for elever fra 2. klasse og op. For 4. og 5. klasse er undervisningen obligatorisk.

Koret deltager ved skolens koncerter samt lejlighedsvis til morgensamling.

Til julekoncerten og forårskoncerten viser eleverne noget af det, de arbejder med i skolens musiktimer.

Når man starter i 0. klasse, får man en 7.-klasses ven. Det er de store elevers opgave at hjælpe de små godt i gang, så de får en tryg skolestart. De store henter de små, når der er særlige arrangementer på skolen, sidder ved siden af dem til fredagsspisning o.lign.

Klassekasse

I hver klasse administrerer forældre på skift en klassekasse. Pengene kommer ind i forbindelse med diverse klassearrangementer, hvor der fx sælges kaffe og kage. Indholdet bruges på studieturene til København og udlandet senere i skoleforløbet. Derudover bruges pengene til øvrige fælles udgifter.

Det er kutyme, at forældrene på det første forældremøde i 0. klasse beslutter hvilket beløb, der skal betales til klassekassen. Beløbet er typisk 100kr årligt. Hvis der ikke er nok penge i kassen, kan klasselæreren bede om et bidrag fra alle elever.

Pølsebod i 6. klasse

I løbet af året står 6. klasse for en bod, som en dag hver uge i 10-pausen sælger pølsehorn, pizzasnegle o.l. To hold forældre bager til hver gang. Forældrene betaler råvarerne, overskuddet går til klassekassen.

Børnefødselsdage

Det står selvfølgelig frit for med dette arrangement, men der er tradition for, at både piger og drenge inviteres med. Dette emne (gavestørrelse m.m.) kan det være en idé at drøfte på forældremødet i august/september. Husk, at give Børneboligen besked i god tid, når klassen skal til fødselsdag – det vil lette arbejdet for personalet i Børneboligen. Husk at melde afbud, hvis dit barn ikke deltager i en fødselsdag, ellers går man ud fra at barnet deltager i arrangementet.

Skolebytte

Skolebytte er den årlige lejrskole, hvor alle skolens elever fra 0. – 8. klasse og lærere deltager.

Sidst på skoleåret (typisk i maj) bytter vi skole med en anden friskole og bor på deres skole i 3-4 dage. Børnene kommer på udflugter til egnens seværdigheder og natur. Der er ikke almindelig undervisning på skolebytteture. Praktiske oplysninger om turen får man fra skolen. 

Maden bliver lavet af et forældrehold på 4-5 forældre. Hvis man har tid og lyst til at deltage, kan man tilmelde sig på skolens kontor. Det er sjovt at være med, og man behøver ikke have særlige kokke-forudsætninger, men vær forberedt på koncentreret arbejde – og lange hyggelige aftener. Der kan være ventetid på at komme på kokkeholdet, så det er en god idé at skrive sig op. Spørg på kontoret hvordan det foregår.

I forbindelse med skolebytteturen er det muligt for elever fra Mellem-hjul og Store-Hjul at være med på cykelholdet. Cykelturen kan variere fra 70 til 150 km og indebærer evt. en overnatning undervejs. Der deltager som regel 2 lærere og 3-4 forældre. En fantastisk oplevelse, der styrker sammenholdet og det personlige; “jeg kunne godt”, men som godt kan give en øm bag…

Skolepenge pr. 1. April 2024:

Elever i 0.-4. klasse: kr. 1.500 pr. måned

Elever i 5.-9. klasse: kr. 1.600 pr. måned

Søskenderabat ved 2. barn:

2. barn betaler halv pris af skolepenge.

Familier med mere end to børn betaler kun skolepenge for de første to.

Søskenderabat gives til børn fra samme folkeregisteradresse (uanset familieforhold)

0 Klasse

SE

HENT

1 Klasse

SE

HENT

2 Klasse

SE

HENT

3 Klasse

SE

HENT

4 Klasse

SE

HENT

5 Klasse

SE

HENT

6 Klasse

SE

HENT

7 Klasse

SE

HENT

8 Klasse

SE

HENT

9 Klasse

SE

HENT

På Tønning-Træden Friskole går dannelse og uddannelse hånd i hånd. Dannelse er for os ”at kunne se ud over sig selv”. Det lærer vi ved at give børnene indsigt, perspektiv og udsyn – i ord og handling.

På TTF lærer vi børnene om vores fortid, så vi kan agere bedst muligt i vores nutid og gøre dem parate til vores fremtid. 

Og fremtiden kræver uddannelse og dannelse.

Det giver vi – hver dag!