TTF – fokus på skønne børn, kreativitet & faglighed siden 1991

Derfor skal du vælge Tønning – Træden Friskole

Det siger vores forældre…

Det er et stort valg, at vælge skole til sit barn, og der går mange overvejelser forud for et endeligt skolevalg.

Her kan du læse hvorfor andre forældre har valgt TTF, og hvorfor TTF skulle give deres børn den først del af deres grunduddannelse, som jo både er en faglig kunnen – men også et social og kreativt mindset.

Hvorfor bliver vi valgt til som friskole?

Når vi spørger vores forældre, hvorfor de vælger Tønning-Træden Friskole, er der flere grunde.

For familier i landsbyerne Tønning, Træden, Gammelstrup og Troelstrup har vores skole altid været det naturlige valg, da skolen er et centralt samlingspunkt omkring et aktivt og levende landsbymiljø.

Gennem de seneste årtier bliver vi i stadig højere grad valgt til af familier fra et større opland. Nogle vælger os, fordi de vil være en del af en aktiv friskole, som favner bredt, og hvor det sociale og fællesskabet ses som fundamentet for god læring.

For andre er det vigtigt, at de kan give deres børn en helhedsramme fra børnehave og til den dag, hvor de går ud af 9. klasse. Det betyder noget, at de kan se deres barn på tre år starte i en velfungerende børnehaveramme, der bygger bro til den skole, de lærere og kammerater, som få år senere bliver hverdagen. Det er en tryg og kendt kultur, hvor overgangen fra børnehave til skole sker på bedste vis.

Når det er sagt, så er der sjældent bare én grund til, at vi vælges til. Ofte er det den helhed, som vi hele tiden har for øje, som gør, at vi er det rette valg.

Du er altid velkommen til at kontakte os og lave en aftale, hvor I kigger forbi og danner jer et indtryk af, om vi er det rette sted for jeres barn.

Lav en aftale

med skoleleder
Thomas Kilsmark

Lav en aftale

med børnehaveleder
Camma Leth

Læs her hvorfor andre forældre vælger TTF, også selvom de skal køre lidt længere…

Derfor valgte de TTF

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

”Der var en helt særlig ro”

Birgitte og Brian Ahler fra Brædstrup oplever Tønning-Træden Friskole som et børnehave- og skolemiljø med en høj pædagogisk standard, som er ideel ramme for deres børn

 

Af Thorsten Asbjørn, journalist

”Da vi blev vist rundt første gang, åbnede en af de store drenge døren for os og sagde ’hej’. Tænk sig en høflighed.”

Selv om det efterhånden er flere år siden, at Birgitte og Brian Ahler første gang var ude at besøge Tønning-Træden Friskole og børnehave, så er oplevelsen stadig nærværende.

”De var så søde, og der var en helt særlig ro med en god atmosfære,” siger Birgitte Ahler.

”Og så var der en høj pædagogisk standard. Det mærkede vi med det samme, og det gjorde ikke valget svært,” indskyder hendes mand, Brian Ahler.

Mødet med børnehaven

Birgitte Ahler, der på daværende tidspunkt var dagplejer i Brædstrup, men som i en årrække har været hotelreceptionist på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, hæftede sig hurtigt ved, at der i børnehaven var fokus på kerneopgaven.

”Pædagogerne sad ikke på bænkene og drak kaffe – de var ved børnene”

En af deres døtre var en stille pige, og da hun startede i børnehaven, savnede hun sine tidligere venner og søgte megen voksenkontakt.

”Det blev aldrig gjort til noget problem. Tværtimod fik hun den kontakt fra de voksne, som hun havde brug for, og pædagogerne mødte os med et ’hun skal nok komme til børnene’.

Den daglige bekræftelse

For Birgitte og Brian har der aldrig været tvivl om, at de har valgt rigtigt med friskolen små fem kilometer fra Brædstrup.

”Vores børn har nærmest ikke haft en sygedag i to år. De stortrives og glæder sig til at komme i skole.”

Og afstanden til Brædstrup ser de ikke som et problem. Brian Ahler, der er centerchef i Plantorama i Horsens, kører vejen forbi skolen, hvis vejret ikke er cykelvejr.

”Og ellers fungerer det superfint med naturstien lige til skolen,” siger han.

Ingen er bange

Skolens værdier har forældrene ikke svært ved at få øje på. De mærker dem slå igennem i børnenes hverdag.

”Der er stort fokus på det sociale. Det er en skole, hvor de store elever ved, at de skal passe på de små, og hvor de små ikke skal være bange for de store,” siger Birgitte Ahler og hæfter sig bl.a. ved det, som de oplever udspiller sig til hver eneste årlige skolefest:

”Når der bliver skruet op for diskoteket, så kommer de store elever og danser med de små. Det er så rørende.”

Tilsvarende fremhæver Brædstrup-ægteparret den ugentlige fredagsspisning, hvor eleverne placeres på kryds og tværs af klassetrin om fællesborde.

”Eleverne på skolen kender hinanden på tværs af klasser, og de knytter bånd,” siger Birgitte Ahler.

Deres ældste datter Emma skal nu i 7. klasse, og det betyder, at hun bliver 7. klasses ven for en af skolens nye 0-klasser og skal hjælpe den nye elev med at falde til på skolen.

”Emma glæder sig til at blive 7. klasses ven. Når man er elev på skolen, så ved man, hvad den rolle betyder,” siger Birgitte Ahler.

Det drømmer de om

Når de tre døtre vinker farvel til tiden på Tønning-Træden Friskole, så ved Birgitte og Brian Ahler godt, hvad de drømmer om, at deres børn tager med på deres videre færd.

”Mit håb er, at de har mere fokus på fællesskabet end på sig selv. At de har lært om hjælpsomhed, forskellige kulturer og stå ved sig selv og træffe beslutninger for sig selv. Dét tror jeg på, at de får de bedste forudsætninger for,” siger Brian Ahler.

”Det er også et rart sted at komme som voksen”

Xenya Johansen, der er nyuddannet pædagog, har et særligt øje for det, som børnehaven på Tønning-Træden Friskole tilbyder hendes børn som startskud på skolelivet

 

Af Thorsten Asbjørn, journalist

Når man skal vælge daginstitution eller skole for sit barn, så handler det i sidste ende om mavefornemmelsen. Xenya Johansen havde sin ældste datter i dagpleje i Brædstrup, og dagplejeren havde en aftale med børnehaven på Tønning-Træden Friskole om jævnlige besøg, så de små poder blev fortrolige med institutionslivet. Det betød, at Xenya Johansen indimellem fik mulighed for at hente sit dagplejebarn en tidlig eftermiddag i børnehaven.

”Når jeg hentede hende der, så jeg, at hun helt naturligt legede med børnehavebørnene. Og så oplevede jeg, at det var et meget rart sted at komme som voksen. Det er en hjemlig institution,” siger Xenya Johansen, der tidligere var maler, men som i dag er nyuddannet pædagog.

”Jeg er vild med, at det er en lille børnehave. Som forælder kan du aflevere roligt ved morgenmaden og tale med pædagogerne og de andre forældre.”

Og tiden giver et pædagogisk overskud, oplever hun:

”Du har altid mulighed for at tale med en pædagog og for eksempel få fortalt, hvis dit barn har haft en træls morgen. De er gode til at hjælpe, så det bliver en god aflevering,” siger hun.

Ja til børnehave – ja, til skole

For Davding-familien har børnehaven været den helt naturlige indgang til Tønning-Træden Friskole, hvor deres ældste barn nu går i 1. klasse.

”Valgte vi børnehaven, valgte vi også skolen. Og jeg havde også kun hørt godt om skolen,” siger Xenya Johansen, der ikke så det som noget problem, at der fra landsbyen Davding på den anden side af Brædstrup er omkring syv kilometer til friskolen.

”Vi vidste godt, at der ville blive lidt kørsel. Men det generer ikke, da vores trafik alligevel går den vej med job. Og på sigt kan det blive på cyklen på naturstien,” siger Xenya Johansen.

Og så oplever hun, at det har været nemt for deres datter at tage skiftet til skolen, ligesom hun ved det også bliver for deres søn på fem år, som nu går i børnehavens ældstegruppe.

”De er gode til at samarbejde mellem skole, børnehave og børnebolig. Det er guld værd, fordi trygheden hele tiden flytter med.”

Spørgsmål fra nye forældre

Når vi har samtaler med nye forældre, som ikke i forvejen har stort kendskab til vores skole, så er et af de spørgsmål, som vi bliver stillet, om man helst skal være lokal, for at ens barn skal gå på skolen.

Til det er vores svar et klart nej. Godt nok lægger vi meget stor vægt på at være lokalt forankrede, da det er med til at understøtte vores ønske om at give vores børnehavebørn og skoleelever en tryg, nærværende og kendt ramme at færdes i. Men skolens fællesskab rækker ud over landsbygrænserne. Familier fra vores oplandsbyer oplever, at de er en naturlig integreret del af lokalmiljøet.

Det er vigtigt for os, da det er en understregning af den rummelighed, konstante nysgerrighed og lyst til at møde den verden, som ligger udenfor os selv. Netop derfor ser vi også os selv som en oplandsskole med et stærkt lokalt fodfæste.

Vores stærke værdier

Som barn på Tønning-Træden Friskole mærker man det, som vi står på, gennem de værdier, som vi hver eneste dag lever efter.

Kreativitet

Engagement

Fællesskab

Tryghed

Nysgerrighed

Sådan er det at være forælder på Tønning-Træden Friskole

Når du er forælder på Tønning-Træden Friskole, så har du en børnehave og skole, som ikke bare er tæt på dit barn men også på dig. Vi vægter det gode forældresamarbejde, hvad enten det er til de uformelle møder, når klokken ringer ind om morgenen eller til de årlige skole-hjemsamtaler og forældremøder. Et godt og konstruktivt samarbejde mellem jer og os skaber de bedste forudsætninger for jeres barns trivsel.

Når du vælger en friskole som vores, så vælger du en skole, hvor du får lov til at bidrage og tage aktiv del i, at vores skole tager sig godt og indbydende ud. Det sker bl.a. gennem to årlige arbejdslørdage. Her hjælper vi i fælleskab hinanden med alt fra maling til havearbejde og mindre renoveringer af fx legepladsområder. Arbejdslørdagene er fulde af god energi, og her mærker vi et værdifuldt fællesskab blandt forældre, hvor der er mulighed for at mødes om noget praktisk og lære andre forældre at kende.

I hver klasse gør vi også en indsats for at skabe gode sociale rammer og fællesskaber for børnene. Det sker gennem en række klassearrangementer i løbet af året, som klassens kontaktforældre planlægger. Derudover er der på skolen en række arrangementer, som samler hele skolen. Det gælder bl.a. vores hyggelige forårs- og julekoncerter, og det som for mange opleves som årets højdepunkt: skolefesten. I en hel uge er vi sammen på kryds og tværs af klasser, hvor vi øver og gør klar til årets teaterforestilling, som involverer alle vores elever.

Endelig har du som forælder mulighed for at blive en del af skolebestyrelsen. Vi har tradition for at have særdeles velfungerende skolebestyrelser med engagerede forældre, som på bedste vis bidrager til skolens gode udvikling.

Vi håber, at du kan se dig selv og dit barn på Tønning-Træden Friskole. Ét er at læse om os. Det bedste indtryk får du ved at komme forbi og opleve os på tæt hold. Du er altid velkommen til at kontakte os og lave en aftale.

På Tønning-Træden Friskole går dannelse og uddannelse hånd i hånd. Dannelse er for os ”at kunne se ud over sig selv”. Det lærer vi ved at give børnene indsigt, perspektiv og udsyn – i ord og handling.

På TTF lærer vi børnene om vores fortid, så vi kan agere bedst muligt i vores nutid og gøre dem parate til vores fremtid. 

Og fremtiden kræver uddannelse og dannelse.

Det giver vi – hver dag!

Skoleleder Thomas Kilsmark